2image

Geo informatie

Web ontwikkeling
Informatie management
Geo informatica
  • Geoinformatie -Geoinformatie is een communicatiemiddel. Een andere manier om naar je informatie te kijken. Door de locatie als extra dimensie aan de data toe te voegen zet je de informatie pas goed op de kaart en wordt het toegankelijk voor meervoudig gebruik. Een plaatje verteld meer dan 1000 woorden kunnen beschrijven is ook een veel gehoorde kreet binnen de geo informatieca.
  • Voordelen - De kracht van geoinformatie zit voor een groot deel in het inzicht wat ontstaat in de onderlinge verbinding en de onderlinge invloed van objecten of verschijnselen. Geo-informatie is als geen andere vorm van informatie, in staat om interdisciplinaire verbindingen te leggen, namelijk op basis van ‘Locatie’. Alle, op een bepaalde locatie, of binnen een afstand tot een gegeven locatie, aanwezige objecten, voorzieningen, gevaren, verschijnselen, beperkingen, etc., kunnen vanuit de verschillende kaartlagen aan elkaar worden verbonden. Zo ontstaan nieuwe en betere inzichten die vanuit individuele disciplines heel gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
  • Waarmee kunnen we u ondersteunen? -
  •   Controle beheerdata op correctheid en actualiteit;
  • Uitvoeren van analyses op de verschillende (beheer)data;
  • Ondersteuning beheer door overzichtelijk kaartmateriaal;
  • Ondersteuning van beheer door online kunnen raadplegen van kaartmateriaal;
  • Adviseren in gebruik Geo-informatie in relatie tot beheer en onderhoud.


Wilt u meer weten? neem dan contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek wat 2Image voor u kan betekenen op korte of langere termijn.

Built with Mobirise software